Tuesday, 10 May 2011

Nabi Khazir

Kalau kita berbicara tentang Nabi tentu cukup panjang cerita nya di sebabkan para Nabi & Rasul itu cukup banyak, ada yang wajib kita ketahui ada juga yang harus, jumlah Nabi & Rasul secara keseluruhan nya kan 124.000, dan di dalam jumlah yang banyak itu ada seorang Nabi umur beliau cukup panjang, beliau senantiasa hidup selama dunia ini belum kiamat, siapakah beliau...?? Beliau adalah Nabi Khazir, sebenar nya nama beliau bukanlah "khazir" tapi balyan, sedangkan khazir itu hanyalah laqab (nama samaran) dan kuniah beliau adalah Abu Abbas, dan nama ayah/bapa beliau adalah Malik Bin Mulkan, Malik bin Mulkan adalah seorang raja pada masa dahulu, berarti ayah Nabi Khazir adalah seorang raja, Nabi khazir tersebut keturunan Nabi Nuh as, beliau bertempat tinggal di pinggir2 laut, pepohonan akan tumbuh subur dimana beliau menetap, yang istimewa nya bagi kita ialah: kalau kita mengetahui/menghafal Nama beliau laqab beliau kuniah beliau dan juga nama ayah beliau niscaya kita di jamin oleh Allah akan mati dala keadaan beriman,, Amiin....!! wallahu'alam..!!

No comments:

Post a Comment

Berikan Komentar Anda!

Enter your email address:

Author-rights® by: QH

Baca Kami Juga

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
notifikasi
close