Saturday, 2 June 2012

Hadist ke 4

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق, ان أحد كم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا اله غيره ان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ألا ذراع فيسبق اليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهأ وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه و بينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها


Diriwayatkan dari 'Abdurrahman 'Abdullah bin Ma'ud r.a, ia berkata: Rasulullah S.A.W bersabda kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan,: "Sesungguhnya sesorang dari kalian dikumpulkan ciptaannya dalam perut ibunya selama empat puluh hari berupa nutfah (air mani), lalu menjadi 'alaqah (segumpal darah) selama empat puluh hari juga, kemudian menjadi mudghah (segumpal daging) selama empat puluh hari juga, kemudian Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan roh kepadanya, dan ia diperintahkan agar supaya menulis empat perkataan atau ketetapan, yaitu: rizkinya, ajalnya,  amalnya dan kesengsaraan atau kebahagiaannya, Dan demi ALlah, Dzat Yang tiada Tuhan kecuali Dia, sesungguhnya seseorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni syurga sehingga jauh antara dia dengan syurga tidak lebih dari sehasta, Lalu kitab suratan taqdir mendahuluinya, sehingga orang tersebut beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya seseorang diantara kalian yang beramal dengan amalan penghuni neraka sehingga jauh antara dia dengan neraka tidak lebih dari satu hasta, Lalu suratan taqdir mendahuluinya, sehingga orang tersebut beramal dengan amalan ahli syurga, maka ia pun masuk syurga.

     Hadist ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab shahihnya pada kitab awal penciptaan (Bab: Penyebutan Malaikat) no 3036 juga terdapat pada awal kita Al-Qadr (Bab: Bagaimana penciptaan Adam) no 2643.

A.  KEDUDUKAN HADIST
      Hadist ini merupakan salah satu hadist yang tinggi nilainya, segenap aspek keadaan seorang manusi  dari awal di ciptakannya, kelahiran ke dunia fana ini sehinggalah masuk syurga (tempat bahagia) atau masuk neraka (tempat sengsara) sesuai dengan amalan yang telah kita kerjakan di dunia juga sesuai dengan taqdir dan qadha Allah.

B.  INTISARI HADIST
1.   Sebagai isyarat pengetahuan tentang proses kejadian manusia & nasib kehidupannya
      serta nasib akhir kehidupannya, kaya, miskin, sengsara atau bahagia.
2.   Kebolehan bersumpah di atas yang berita yang benar untuk menyakinkan pendengarnya.
3.   Beriman kepada hari kebangkitan dan kehidupan di alam sesudah mati kita.
4.   Ke kukuhan tentang takdir itu betul-betul ada dan beriman kepada takdir.
5.   Rela dengan ketentuan Ilahibagi hambanya dalam soal rezeki serta tidak tamak, tapi tetap berusaha
6.   Takut pada akhir hayatnya menjadi su'ul khatimah (akhir hayat yang buruk)
7.   Taubat itu dapan menghapuskan segala noda dan dosa yang telah terjadi sebelumnya.
8.   Kebahagian & kesengsaraan seorang hamba itu telah dicatat sebelumnya, sebelum kita lahir ke
      dunia ini dan manusia mudah memperolehi apa yang telah ditentukan baginya.

C.  TAFSIR HADIST
      Hadist ini menerangkan tentang awal kejadian manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya, yang bermula dari sperma lalu berubah menjadi 'alaqah, kemudian menjadimadhghah yang berbentuk, sehingga berbentuk manusia. Kemudian Allah mengutuskan Malaikat untuk meniupkan roh ke dalam tubuhnya, maka mulailah ia hidup bergerak-gerak, lalu di tulis baginya tentang kematian, ketentuan umurnya berapa lama, dan perbuatan selama ia hidup, jahat atau baik seta tingkat kebahagiaan atau kesengsaraannya.

    Melalui Hadist ini, Nabi Muhammad menyatakan tempat kembali manusia, adakah syurga atau neraka, Nabi S.A.W memberi gambaran untuk memperingatkan manusia agar berhati-hati dengan kesudahan kehidupannya. Sama ada su'ul khatimah atau husnul khatimah, ini di karenakan kemungkinan terdapat anak cucu Adam yang berbuat baik sepanjang hidupnya dengan penuh ta'at kepada Allah tetapi pada akhir hayatnya ia menyekutukan Allah atau mengingkarinya lalu ia mati dalam keadaan tidak beriman, tentulah ia masuk neraka. Na'udhubillah,
dan ada pula yang berbuat buruk sepanjang hidup dengan kekafiran, penuh maksiat, tapi menjelang ajalnya tiba ia masuk memeluk islam dan bertaubat kepada Allah, lalu ia pun mati, tentulah masuk syurga.  Amiin...!!

NOTE: Kalau ada kesilapan dan kesalahan dalam penulisan, saya harapkan kepada siapa saja yang membaca untuk meluruskannya..!!
  


Terimakasih Atas Kunjungan Anda!

No comments:

Post a Comment

Berikan Komentar Anda!

Enter your email address:

Author-rights® by: QH

Baca Kami Juga

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
notifikasi
close