Monday, 9 January 2017

Abon Tanoh Mirah Ahli Ushul Fiqh
Ulama besar Aceh Ahli Ushul Fiqh

Tgk.H.Abdullah Hanafiah atau biasa disapa Abon Tanoh Mirah adalah seorang Ulama besar Aceh. Beliau murid Abuya Muda Waly yang ahli dalam bidang Ushul Fiqh. Setiap santri yang dididik oleh Abuya Muda Waly meraih keberkahan dan kesuksesan dalam semua bidang ilmu keislaman, namun semua murid Abuya memiliki spesialisasi masing-masing seperti Abun Aziz Samalanga ahli mantiq sehingga diberi gelar oleh Abuya dengan al-Mantiqi, Abu Keumala Ahli Tauhid, Abun Tanoh Mirah ahli Ushul Fiqh, Abu Tumin Ahli Tauhid, dan masih banyak murid-murid Abuya yang lain. 

Kalau mengaji dengan Abuya Muda Waly, setelah Abuya membaca dan menjelaskan kitab Tuhfah al-Muhtaj dalam Fiqh secara Tahqiq dan Tadqiq, maka diwajibkan bagi setiap murid untuk berdebat/berdiskusi dengan Abuya Muda Waly. Tapi bukan debat kusir, berdebat sama Abuya mesti mengaplikasikan seluruh ilmu seperti ilmu nahwu, sharaf, mantiq, ushul fiqh, qaidah fiqh, tafsir, hadits, dan lain-lain untuk mendzahirkan kebenaran bukan untuk menjatuhkan lawan. 

Pernah suatu hari Abun Tanoeh Mirah ketika sedang berdebat dengan Abuya Muda Waly, beliau minta izin keluar sebentar dari ruangan pengajian. Setelah diluar ruangan pengajian, Abun Tanoeh mirah menghisap rokok, memang di dalam ruangan pengajian tidak ada yang berani merokok karena Abuya sendiri tidak merokok dan bukan seorang perokok. Abuya Muda Waly tahu kalau muridnya Abun Tanoh Mirah minta izin keluar ruangan ketika lagi panas-panasnya berdebat untuk merokok. Tapi dibiarkan saja oleh Abuya Muda Waly. Setelah puas menghisap rokok, baru Abun Tanoh Mirah masuk lagi untuk melanjutkan perdebatan dengan Abuya Muda Waly. Yah, mungkin Abun keluar sebentar untuk merokok agar dapat surahan kitab, tidak buntu pemikiran. Jadi sambil merokok diluar ruangan, kepala Abun Tanoh Mirah berputar dengan kencang untuk menyiapkan bekal berdiskusi. 

Baca juga:

Menurut Abun Tanoh Mirah hukum merokok itu Tafshil: 

1. Mubah apabila dengan sebab merokok Cas kepala. 
2. Makruh apabila belum pernah merokok tiba-tiba merokok. 
3. Haram apabila merokok menyebabkan mabuk. 

Setelah menamatkan pendidikan di Dayah Darussalam Labuhan Haji, Abun Tanoh Mirah mendirikan Dayah/Pesantren di kampung halamannya yang diberi nama Dayah Darul Ulum. Dayah ini didirikan pada tahun 1957 tepatnya di Desa Tanoeh Mirah Kecamatan Peusangan Kabupaten Biereun Aceh. Pesantren beliau masyhur sampai ke Malaysia dan provinsi-provinsi di Indonesia. Beliau meninggal pada tahun 1989 dalam usia 63 tahun. 

Kisah yang saya tulis ini bukan untuk membanding-bandingkan atau menantang Ulama-ulama yang mengharamkan rokok secara muthlaq. Siapa saja yang mau ikut Ulama yang mengharamkan rokok secara muthlaq silahkan, yang mau ikut Ulama yang mentafshil hukum rokok juga silahkan. Semua kembali ke pribadi masing-masing.

Wallahu'alam.

No comments:

Post a Comment

Berikan Komentar Anda!

Enter your email address:

Author-rights® by: QH

Baca Kami Juga

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
notifikasi
close